Skaner laserowy FARO Focus umożliwia szybkie, a zarazem dokładne pomiary złożonych obiektów i budynków zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Urządzenie to znajduje zastosowanie w różnorakich dziedzinach takich jak: architektura, inżynieria wodna i lądowa, geodezja, dokumentowanie wypadków i miejsc przestępstw.

Narzędzie to wykorzystywane jest przez naszych inżynierów i służy do pomiarów bardzo dużych elementów konstrukcji okrętowych: bloków, sekcji, przebiegów orurowania, rozmieszczenia elementów w pomieszczeniach i przedziałach statków, jak na przykład siłownie okrętowe, kominy okrętowe, itd.

Kompaktowy skaner 3D umożliwia tworzenie precyzyjnych i szczegółowych chmur punktów, które z łatwością można importować do popularnych programów inżynierskich, a następnie poddać obróbce danych.

Wśród zastosowań FARO Focus znajduje się także rejestracja danych inwentaryzacyjnych, które dostarczają dokładny, trójwymiarowy model aktualnego stanu budynku. Informacje te są podstawą do sporządzenia projektu zmian przed rozpoczęciem planowania modyfikacji konstrukcyjnych.

Kolejnym przykładem wykorzystania jest inżynieria odwrotna, która umożliwia rekonstrukcję istniejącego obiektu lub zaprojektowanie nowego, na podstawie pozyskanych danych. Chmura danych zapewnia odtworzenie zagubionej lub nieistniejącej dokumentacji oraz zaktualizowanie dokumentacji powykonawczej.

Nasi wykwalifikowani inżynierowie wykorzystują skaner laserowy do projektów związanych z instalacją systemów oczyszczania wód balastowych Ballast Water Treatment System – BWTS oraz układu oczyszczania spalin Exhaust Gas Cleaning System – EGCS jak i zmian w rejonie komina i dostawianej wieży absorpcyjnej (tzw. Scrubbera). Na podstawie pozyskanych danych, przygotowywane są projekty koncepcyjne, techniczne jak i wykonawcze.

Więcej informacji na temat zastosowań skanera można znaleźć na stronie producenta FARO Focus www.faro.com .