Referencje2020-05-27T11:47:20+00:00

Jednostki offshore i Statki serwisowe

Rok Typ projektu Zakres prac Narzędzia
2010 Heavy Lift Jackup Vessel Przygotowanie modelu 3D, dokumentacji warsztatowej i informacji produkcyjnych dla 24 sekcji kadłuba i nadbudówki. Foran, AutoCAD
2011 Self Elevating Barge Przygotowanie rysunków wyposażenia: Plan drabin, odbijacze, Plan balustrad, Drabiny boczne. Cadmatic Hull
2011 Tug Boat Model 3D i rysunki warsztatowe fundamentów maszyn i urządzeń. Cadmatic Hull
2011 Platform Supply Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Offshore Heavy Lift Vessel Przygotowanie modelu 3D, dokumentacji warsztatowej i informacji o produkcji dla 8 bloków kadłuba i kilku systemów rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Seismic Research Vessel Przygotowanie modelu 3D dla 3 sekcji kadłuba. Szkice panelowe do celów produkcyjnych. Cadmatic Hull
2012 Seismic Research & Support Vessel Przygotowanie modelu 3D, dokumentacji warsztatowej i informacji o produkcji dla 7 jednostek kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Multipurpose Subsea Construction Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. AutoCAD
2012 Seismic Research Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Accomodation Jack Up Vessel Pomiary na statku w Holandii. AutoCAD
2012 Oil Rig Platform Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Offshore Installation Support Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Floating Storage Production Vessel Nadzór remontowy – kadłub i maszyny oraz systemy rurociągów. AutoCAD
2012 Multipurpose Subsea Construction Vessel Przygotowanie modelu 3D, dokumentacji warsztatowej i traserskiej oraz informacji o produkcji dla 14 sekcji kadłubowych. Cadmatic Hull, Aster
2013 Offshore Installation Support Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie technicznym i roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2013 Anchor Handling Tug Supply Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie technicznym kadłuba. AutoCAD
2013 Platform Supply Vessel Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, karty wykroju, listy materiałów i części dla 7 sekcji kadłuba. Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2013 Oil Rig Platform Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. AutoCAD
2013 Cable Laying Vessel Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla 1 bloku kadłuba. Cadmatic Hull
2013 Oil Rig Platform Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. AutoCAD
2014 Seismic Research & Support Vessel Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla 9 sekcji kadłuba. Cadmatic Hull
2014 Platform Supply Vessel Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, karty wykroju, listy materiałów i części dla 4 sekcji kadłuba. Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2014 Tugboat Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projecie roboczym rurociągów. Cadmatic Hull
2014 River Pusher Przygotowanie modelu 3D kadłuba i systemów rurociągów dla całego statku. Dokumentacja warsztatowa. Upłynnianie kształtu. Cadmatic Hull, Rhinoceros
2014 Offshore Installation Support Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2014 Windfarm Supply Vessel Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla 16 bloków nadbudówki. Cadmatic Hull
2014 Dredger Wsparcie w siedzibie klienta – Belgia. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Tugboat Przygotowanie modelu 3D kadłuba i systemów rurociągów dla całego statku. Dokumentacja warsztatowa. Upłynnianie kształtu. Karty wykroju. Cadmatic Hull, Rhinoceros, MSI Nest Maker
2015 Car Ferry Wizualizacja promu samochodowego. Rhinoceros, AutCAD, Brazil, 3D Studio Max
2015 Car Ferry Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla 20 bloków nadbudówki. Cadmatic Hull
2015 Offshore Supply Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Ice Breaker Przygotowanie modelu 3D kadłuba i systemów rurociągów dla całego statku. Dokumentacja warsztatowa. Upłynnianie kształtu. Karty wykroju. Cadmatic Hull, MSI Shape Maker
2015 Pipe Laying Vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Heavy Lift Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – Belgia. Udział w projekcie kadłuba i maszyn oraz projekt roboczy rurociągów. Cadmatic Hull
2016 Heavy Lift Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – Holandia. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Offshore Vessel Model 3D i dokumentacja warsztatowa do modyfikacji komina. Cadmatic Hull
2015 Ice Breaker Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym rurociągów. Cadmatic Hull
2016 Tug Boat Przygotowanie kompletnego modelu 3D i dokumentacji warsztatowej z rozwijaniem płyt poszycia. Cadmatic Hull
2016 Ice Breaker Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym rurociągów. Cadmatic Hull
2016 Tug Boat Przygotowanie modelu 3D modyfikacji kadłuba. Dokumentacja warsztatowa. Upłynnianie kształtu. Dokumentacja traserska. Cadmatic Hull
2016 Tug Boat Przygotowanie trójwymiarowego modelu wyposażenia kadłuba i stali. Dokumentacja warsztatowa. Rozwijanie płyt poszycia. Upłynnianie kształtu. Dokumentacja Traserska. Cadmatic Hull
2017 Oil Manifold Skid Projekt roboczy oraz dokumentacje produkcyjne dla różnych kostrukcji i wyposażenia. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 Cable Laying Vessel Aktualizacja projektu roboczego i informacji produkcyjnych dla 10 sekcji kadłubowych. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 Landing Utility Vessel Projekt roboczy i techniczny. Rysunki klasowe. Upłynnianie kształtu. Rozwijanie płyt poszycia. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 Tug Boat Aktualizacja projektu roboczego dla 4 sekcji. Informacje produkcyjne. Rozwijanie płyt poszycia. Cadmatic Hull, AutoCAD
2018 Dredger System spalin, rysunki warsztatowe i projekt techniczny. System GVU. Cadmatic Piping, AutoCAD
2018 Landing Utility Vessel Projekt roboczy i techniczny. Rysunki klasowe. Upłynnianie kształtu. Rozwijanie płyt poszycia. Cadmatic Hull, AutoCAD
2018 Dredger Nadzór stoczniowy nad pracami kadłubowymi. AutoCAD
2019 Barka Plan Generalny. Stateczność. AutoCAD, Korab
2019 Dredger Nadzór stoczniowy nad pracami kadłubowymi. AutoCAD
2019 Landing Utility Vessel Projekt roboczy oraz informacje produkcyjne. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Jackup Platform Projekt roboczy, dokumentacja warsztatowa, informacje produkcyjne. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Jackup Platform Projekt roboczy, dokumentacja warsztatowa, informacje produkcyjne. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Hydrographic survey vessel Produkcyjne rysunki wyposażenia. Cadmatic Outfitting, AutoCAD
2019 Utility vessel Projekt techniczny i roboczy, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Offshore support vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Cadmatic Hull
2019 Offshore support vessel Wsparcie w siedzibie klienta. Cadmatic Hull
2020 Lodołamacz Wsparcie projektowe w siedzibie klienta- Niemcy. Projekt techniczny tylnej części dziobowej i śródokręcia. Cadmatic Hull, Nupas

Statki handlowe

Rok Typ projektu Zakres prac Narzędzia
2011 Passenger Ferry Wdrożenie zmian w modelu 3D, dokumentacji warsztatowej, oraz w dokumentacji technicznej. Cadmatic Hull
2011 River Taxi Przygotowanie modelu 3D i dokumentacji warsztatowej dla kompletnego kadłuba. Cadmatic Hull
2012 Passenger Ferry Wsparcie w siedzibie klienta – Finlandia. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Bulk Carrier Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2013 Passenger Ferry Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, nesting, listy materiałów i części dla 6 sekcji kadłuba. Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2013 Live Fish Carrier Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, nesting, listy materiałów i części dla 5 sekcji kadłuba. Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2013 RoPax Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, nesting, listy materiałów i części dla 4 sekcji ndbudówki Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2013 RoPax Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, nesting, listy materiałów i części dla 4 sekcji ndbudówki Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2013 Double Ended Ferry Model 3D i wizualizacja promu. Rhinoceros, AutCAD, Brazil, 3D Studio Max
2013 Double Ended Ferry Model 3D i wizualizacja promu. Rhinoceros, AutCAD, Brazil, 3D Studio Max
2014 General Cargo Carier Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla wyposażenia. Cadmatic Hull
2014 Container Ship Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projektowaniu wyposażenia. AutoCAD
2014 Container Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – Niemcy. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Barge Model 3D i dokumentacja warsztatowa do modyfikacji barki. Cadmatic Hull
2016 Split Barge Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla przestrzeni ładunkowej. Opracowanie płyt poszycia. Informacje produkcyjne. Cadmatic Hull
2016 Gas Tanker Opracowanie płyt poszycia. Cadmatic Hull
2016 Chemical Tanker Przygotowanie trójwymiarowego modelu kadłuba i wyposażenia. Dokumentacja warsztatowa. Opracowanie płyt poszycia. Upłynnianie kształtu. Cadmatic Outfitting
2016 Car Ferry Nadzór systemów rurowych. Auto Cad
2017 Chemical Tanker Zamówienie materiałowe, Projekt roboczy, informacje produkcyjne dla dwóch sekcji kadłuba. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 RoPax Wsparcie w siedzibie klienta – zespół 2 projektantów. Udział w projektowaniu i wyposażaniu kadłuba. Zarządzanie projektem. AVEVA, AutoCAD
2018 Container Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – zespół 4 projektantów. Udział w projekcie roboczym kadłuba i rurociągów. Cadmatic Hull
2018 RoPax Wsparcie w siedzibie klienta. Zarządzanie projektem. Udział w projekcie roboczym kadłuba. AVEVA, AutoCAD
2018 Chemical Tanker Skanowanie laserowe 3D, Koncepcja w 3D i studium wykonalności na potrzeby integracji systemu BWTS. FARO Scanner, Recap, Cadmatic Outfitting, AutoCAD
2018 Container Vessel Modyfikacja komina pod integrację systemu EGCS (Scrubber). Projekt zbiorników. Rysunki klasowe i warsztatowe. Cadmatic Hull, AutoCAD
2018 Double Ended Car and Passenger Ferry Model 3D i rysunki klasowe dla nadbudówki. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Chemical Tanker Rysunki klasowe oraz projekt wykonawczy na potrzeby integracji systemu BWTS. FARO Scanner, Recap Pro, Cadmatic Outfitting, AutoCAD
2019 Bulk Carrier Projekt roboczy obudowy instalacji EGCS, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Bulk Carrier Projekt roboczy obudowy instalacji EGCS, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Pipelay Crane Vessel Nowe przestrzenie magazynowe, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Bulk Carrier Projekt roboczy obudowy instalacji EGCS, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Bulk Carrier Projekt roboczy obudowy instalacji EGCS, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Barka Dokumentacja robocza- orurowanie. Cadmatic Outfitting, AutoCAD
2019 Double ended car and passenger ferry Dokumentacja robocza – fundamenty urządzeń. Cadmatic Hull
2019 Double ended car and passenger ferry Projekt techniczny, model 3D, rysunki klasowe dla nadbudówki i sterówki statku. Cadmatic Hull
2019 Double ended car and passenger ferry Projekt techniczny, model 3D, rysunki klasowe dla nadburci, nadbudówki i sterówki statku. Cadmatic Hull
2019 Barge Przygotowanie modelu 3D i dokumentacji warsztatowej kadłuba oraz systemów rurociągów dla całego statku. Dokumentacja warsztatowa. Upłynnianie kształtu. Rozwijanie płyt poszycia. Cadmatic Hull and Piping, MSI Shape Maker
2019 Fishing Vessel Przygotowanie modelu 3D, dokumentacji roboczej oraz rozwijanie płyt poszycia na sekcję dziobową statku. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Gill Netter/ Long Liner Przygotowanie kompletnego modelu 3D i dokumentacji warsztatowej kadłuba z rozwijaniem płyt poszycia. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Passenger Ferry Projekt roboczy obudowy instalacji EGCS, 3D model i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Marine Harvest Vessel Dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 General Cargo Vessel Wsparcie w siedzibie klienta projektu przebudowy systemu oczyszczania spalin (EGCS). Cadmatic Hull
2020 Ro-Ro Passenger Ship Dokumentacja robocza – system BWTS. Cadmatic Outfitting

Statki rekreacyjne

Rok Typ projektu Zakres prac Narzędzia
2011 Cruise Ship Zamówienie materiałowe na remont części przedniej dla statku po zderzeniu. Microsoft Office
2011 Mega Yacht Zmiana 3 sekcji kadłuba – implementacja drzwi na poszyciu. Cadmatic Hull
2011 Mega Yacht Przygotowanie tabeli rzędnych. Aktualizacja dokumentacji warsztatowej dla 3 sekcji kadłuba. AutoCAD
2012 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Holandia. Udział w projekcie roboczym kadłuba, a także projektowanie maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Mega Yacht Przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla kompletnej nadbudówki i 1 sekcji kadłubowej. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Mega Yacht Przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla fundamentów. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Niemcy. Udział w projekcie roboczym kadłuba. AutoCAD
2012 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Niemcy. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2012 Cruise Ship Wsparcie w siedzibie klienta – Finlandia. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2013 Mega Yacht Przygotowanie dokumentacji warsztatowej dla 1 sekcji nadbudówki. Cadmatic Hull
2013 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Holandia. Udział w projekcie roboczym kadłuba – fundamenty. Cadmatic Hull
2013 Mega Yacht Rozwijanie płyt poszycia i zmiana modelu i dokumentacji roboczej dla rufy statku. Rhinoceros, Cadmatic Hull, AutoCAD
2014 Cruise Ship Przygotowanie dokumentacji traserskiej – szkice profili, nesting, listy materiałów i części dla 15 sekcji kadłuba. Aster, AutoCAD, Microsoft Office
2014 Mega Yacht Przygotowanie modelu 3D i rysunków warsztatowych dla 10 bloków kadłuba. Cadmatic Hull
2014 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Niemcy. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2014 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta – Niemcy. Udział w projektowaniu maszyn i rurociągów. Cadmatic Hull
2015 Mega Yacht Wsparcie w siedzibie klienta. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull
2015 Sail Ship Rysunek poszyć. Cadmatic Hull
2016 Mega Yacht Przygotowanie modelu 3D dla modyfikacji jachtu. Rysunki warsztatowe. Cadmatic Hull
2016 River Cruise Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – zespół 12 projektantów. Udział w projekcie roboczym kadłuba i rurociągów. Cadmatic Hull
2017 Sailing Vessel Nadzór systemów rurowych. Auto Cad
2017 River Cruise Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – zespół 2 projektantów. Udział w projektowaniu rurociągów. Auto Cad
2017 Mega Yacht Informacje produkcyjne dla 2 bloków. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 Cruise Vessel Wsparcie w siedzibie klienta – zespół 2 projektantów. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull, AutoCAD
2017 Cruise Vessel Projekt roboczy i informacje produkcyjne dla 4 sekcji. Cadmatic Hull, AutoCAD
2018 Passenger Expedition Vessel Projekt klasyfikacyjny dla 10 bloków kadłuba. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Mega Yacht Dokumentacja robocza – orurowanie, konstrukcja kadłuba. Cadmatic Outfitting, Nupas
2019 Mega Yacht Wsparcie projektowe w siedzibie klienta. Udział w projektowaniu wyposażenia jachtowego. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Mega Yacht Wsparcie projektowe w siedzibie klienta- Niderlandy. Udział w projekcie roboczym kadłuba. Cadmatic Hull, AutoCAD
2019 Luxury Vessel Wsparcie projektowe w siedzibie klienta – Niemcy. Projekt roboczy i dokumentacja warsztatowa. Cadmatic Hull
2019 Cruise Vessel Nadzór i koordynacja podczas budowy – kadłub, wszystkie systemy, wnętrze. AVEVA 3D, AVEVA Drafting

Pozostałe

Rok Typ projektu Zakres prac Narzędzia
2011 Steel Caissons Przygotowanie modelu 3D i dokumentacji warsztatowej dla stalowych elementów kesonowych i fundamentu żurawia wieżowego. Przygotowanie kart pomiarowych do celów produkcyjnych. Cadmatic Hull
2014 Train station Wsparcie w siedzibie klienta – Holandia. Udział w projektowaniu detali stalowych. Cadmatic Hull
2017 Camper Konstrukcja zewnętrznego kształtu powłoki wykonanej z kompozytu dla pojazdu kempingowego. Rhinoceros
2018 Skanowanie Laserowe 3D – Kamper Skan 3D oraz rejestracja chmury punktów kampera marki Mercedes do celów projektowych. FARO skaner, Autodesk Recap
2019 Stalowa rampa do załadunku pojazdów militarnych Projekt koncepcyjny, podstawowy i szczegółowy, analiza FEM. Cadmatic Hull, AutoCAD, Rhinoceros, Scan and solve

2019
Odbijacz na nabrzeże Projekt roboczy, rysunki warsztatowe, informacje produkcyjne. Cadmatic Hull, AutoCAD
2020 Skanowanie laserowe 3D- powierzchnia formy Skan 3D powierzchni formy oraz narzędzia, analiza dewiacji oraz regulacja narzędzia względem formy według rysunków CAD. Skaner Faro Tracker