tel. +48 58 333 43 02

Seacon Engineering is an independent design office located in Gdańsk – the heart of Polish shipbuilding industry.

Contacts
Location
ul. Jabłoniowa 20 / 512
80-175 Gdańsk, POLSKA
Email
office@seacon.com.pl
Follow us

ContactsWe are always ready
to help you and answer
your questions

Gdańsk

ul. Jabłoniowa 20 / 512
80-175 Gdańsk, POLSKA

Follow us
Phone

+48 58 333 43 02

Email

Interested in working with us?
office@seacon.com.pl

since 2010

Get in Touch

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

SEACON Engineering otrzymał dofinansowanie w ramach programu “μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

 

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych z włókien naturalnych, takich jak len, do produkcji łodzi motorowych, spełniających wymagania towarzystw klasyfikacyjnych jednostek pływających.

 

Planowane efekty: Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie ekologicznych biokompozytów oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie materiałów łatwiejszych do recyklingu.

 

 

Całkowita wartość  projektu: 194 000,00   

Całkowita wartość dofinansowania: 145 500,00 PLN zł